Hướng dẫn quyết định tiến hóa Pokemon nào khi chơi Pokemon Go

[ad_1]

Trong trò chơi Pokemon Go, người có kinh nghiệm thường khuyên cố gắng bắt thật nhiều Pokemon, tích lũy nhanh điểm kinh nghiệm để lên cấp độ (“level”) (có thể dùng Lucky Egg) nhưng không nên vội tiến hóa Pokemon nào trước khi đạt “level” khoảng 18-20. Và khi đạt rồi thì dùng số kẹo Candy tích góp được để tiến hóa một hoặc một vài Pokemon có tiềm năng nhất mà chúng ta sẽ gắn bó trong suốt quá trình chơi (có thể “Transfer” bớt Pokemon cho Giáo sư để lấy thêm Candy).

Vậy vấn đề là chúng ta chọn tiến hóa Pokemon nào trong rất nhiều Pokemon bắt được. Việc chọn Pokemon để tiến hóa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loài Pokemon nào sau tiến hóa mà bạn thích, có thể nâng cấp sức tấn công CP lên tối đa là bao nhiêu và tốn bao nhiêu kẹo để tiến hóa hết, đồng thời Pokemon hiện tại đã đạt hết tiềm năng ở cấp độ của mình chưa.

Dưới đây sẽ là những dữ liệu thiết yếu để chúng ta ra quyết định khi chơi Pokemon Go.

Hướng dẫn quyết định tiến hóa Pokemon nào khi chơi Pokemon Go (tham khảo: quantrimang.com, pokemongo.vn)

Bảng tiến hóa Pokemon Go

Nhờ bảng tiến hóa Pokemon Go mà chúng ta biết rõ Pokemon hiện tại đang có sẽ tiến hóa thành loài Pokemon nào nếu được đầu tư và sẽ tốn bao nhiêu kẹo để tiến hóa hết chuỗi. Ví dụ loài Bulbasaur (Pokemon số 1), mất 25 kẹo Candy để tiến hóa lên Ivysaur và mất 100 kẹo nữa để tiến hóa lên Venusaur.              

Xếp hạng sức tấn công CP tối đa của Pokemon

Sức tấn công CP là chỉ số quan trọng cần tham khảo để người chơi quyết định xem trong tương lai nên hướng đến tiến hóa lên Pokemon nào. Ví dụ, loài Pokemon số 59 Arcanine có CP khá cao là 2983,90 và có thể được tiến hóa từ loài Growlithe số 58.      

Hướng dẫn xem mức đạt tiềm năng của Pokemon

Điểm tiềm năng của Pokemon được gọi là IV (Individual Values), có thể đo qua công cụ ở địa chỉ này nếu chúng ta cần tham khảo. Ở đó chúng ta sẽ chọn Pokemon, nhập “level” người chơi hiện tại, nhập “level” của Pokemon hiện tại, và nhập thêm cả số CP, HP hiện tại. Điểm Battle Rating, CP Rating và HP Rating càng cao thì tiềm năng Pokemon càng lớn.D1-Bang-tien-hoa-Pokemon-Go-List-tien-hoa-Pokemon-Go-Xem-tien-hoa-Pokemon-nao.jpg

Hướng dẫn quyết định tiến hóa Pokemon nào: Điểm tiềm năng của Pokemon được gọi là IV (Individual Values), có thể đo qua công cụ ở địa chỉ này. Ở đó chúng ta sẽ bấm chọn Pokemon (số 1), kéo thanh trượt để nhập “level” người chơi hiện tại (2), nhập “level” của Pokemon hiện tại (3) tương ứng với điểm trên vòng cung trên đầu, và nhập thêm cả số CP (4), HP (5) hiện tại. Điểm Battle Rating, CP Rating và HP Rating càng cao thì tiềm năng Pokemon càng lớn.

 

[ad_2]

— Đăng bởi HH —